Μετρητής παλμών WILDEN Pump Cycle Monitor PCMI

Το σύστημα Wilden® Wil-Gard ™ III παρακολούθησης διαφράγματος / ανιχνευτή διαρροών για τις αντλίες WILDEN  ανιχνεύει την αποτυχία του διαφράγματος στην πηγή: στο πρωτεύον διάφραγμα και όχι στο θάλαμο αέρα ή στην εξάτμιση αέρα όπως κάνουν άλλα συστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση αισθητήρων που βρίσκονται μεταξύ του πρωτεύοντος διαφράγματος PTFE και του διαφράγματος back-up (συγκράτησης) σε κάθε πλευρά της αντλίας Wilden. Όταν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν αγώγιμο υγρό, ενεργοποιούνται μια ηχητική ειδοποίηση, ένα υψηλής φωτεινότητας LED και ένα εσωτερικό ρελέ μανδάλωσης  ενώ τα back-up διαφράγματα προσφέρουν συγκράτηση του υγρού προς το κεντρικό τμήμα αέρα της αντλίας. Το ρελέ σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε εξωτερικά στοιχεία, όπως  βαλβίδες απομόνωσης ή αέρα βαλβίδες διακοπής. Τα  Wil-Gard ™ III προσφέρει αύξηση της ασφάλειας, μείωση των διάχυτων εκπομπών, καθώς και μείωση του κόστους χρόνου και συντήρησης με την εποπτεία 24 ωρών της αντλίας .

Κατηγορίες: ,