Αεροκίνητες μεταλλικές αντλίες WILDEN Advanced FIT

Είναι σχεδιασμένες για απ’ ευθείας αντικατάσταση των παλαιών Original με σφικτήρες, των παλαιών advanced bolted και πολλών αντλιών άλλων εργοστασίων. Τα πέλματα και οι σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης και τα στόμια εισόδου/εξόδου είναι ακριβώς ίδια. Καινούργια σχεδίαση του υδραυλικού μέρους με έως και 45% μεγαλύτερη παροχή σε σχέση με τις original με σφικτήρες και έως 37% σε σχέση με τις advanced bolted. Με λιγότερη κατανάλωση αέρα έως και 60% σε σχέση με ισοδύναμες αντλίες άλλων εργοστασίων. Με λιγότερες βίδες έως και 73% σε σχέση με τις advanced bolted.

Κατηγορίες: ,