Αεροκίνητες μεταλλικές αντλίες WILDEN υψηλής πίεσης

Οι αεροκίνητες αντλίες διπλού διαφράγματος Wilden® High Pressure Series είναι πολύ αξιόπιστες και αποτελεσματικές για μεταφορά παχυρρεύστων υγρών και για ακάθαρτα ιζήματα. Με τις πρωτοπορικές τεχνολογίες simplex και duplex της WILDEN μπορούν να αναπτύξουν πίεση έως και 20.7 bar. Είναι ιδανικές για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών υψηλής πίεσης όπως φιλτρόπρεσσες, χημικά ιζήματα και γενικές βιομηχανικές εφαρμογές.

Κατηγορίες: ,